Ladda ner

Ansökningsblankett
OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansöknings-formuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_.pdf

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till carina.ari@gmail.com

Stipendier till pedagoger och koreografer


Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier framför allt för främjande av unga dansares förkovran till danskonstnärer. Unga dansares utveckling är beroende av kunniga danslärare och koreografer. Kompetenshöjande kurser för pedagoger och koreografer ses därför positivt av stiftelsen då ökade färdigheter i förlängningen kommer unga dansare till del.


För ansökanden under 30 år gäller samma ansökningstid och används samma blankett som för unga dansare (se Stipendier - Dansare).


Koreografer och pedagoger över 30 år kan ansöka under hela året. För att en ansökan ska tas upp som ärende på ett styrelsemöte bör den vara stiftelsen tillhanda minst 2 veckor innan ett möte.


Ansökan skickas brevledes både per post och e-post.

Per post: Carina Aris Minnesfond, Box 6064, 102 31 Stockholm
E-post: carina.ari@gmail.com


Ansökan ska innehålla:

1. Personuppgifter.
2. Uppgifter över nuvarande arbetsplats.
3. Vad stipendiet söks för och varför?
4. En plan för användning av det sökta beloppet med kostnader preciserade så långt det går.
5. Framtida målsättningar.
6. Uppgift om den sökandes ekonomiska förhållanden.
7. Uppräkning av tidigare erhållna stipendier och år, inklusive Carina Ari stipendium.
8. Till ansökan bifogas CV, personbevis och ansiktsfoto (bifogas även som pdf i mailet).
9. För koreografer även en videolänk till skapat koreografiskt verk (bifogas som länk i mailet).Carina Aris Minnesfond tilldelar generellt inte bidrag till uppsättningar eller koreografiska verk, såvida inte det specifikt ges tillfälle att inkludera unga dansare, ge dem yrkeserfarenhet och skolning i något de inte alltid får i sin dagliga utbildning och verksamhet.