SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Stipendier

Unga dansare | Forskare | Koreografer och pedagoger | Hedersbostaden

Ansökningsblankett

Klicka här för att ladda ner blanketten. Den är ett PDF-dokument som du kan öppna med din PDF-läsare och sedan fylla i och skriva ut med din skrivare.

OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansökningsformuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Om du inte har Acrobat Reader® kan du ladda ner och installera programmet här.

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_2015.pdf.

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till carina.ari@gmail.com


Carinas eget stipendium

Carina 1918
Carina år 1918

Carina Ari sade ofta, att den viktigaste händelsen i hennes konstnärliga karriär var när hon tilldelades ett stipendium för att vidareutbilda sig hos sekulargeniet Michel Fokine.

På den tiden var det synnerligen ovanligt med ett dylikt stipendium - kanske var detta det första någon danskonstnär i Sverige hade fått. "Stipendiet blev mitt kapital i livet", sade hon. Det lade grunden för hennes senare framgångar som dansös och koreograf.

Michel Fokin
Carina Aris lärare, geniet Michel Fokine

Carina Ari glömde aldrig den välsignelse stipendiet inneburit. När hon senare i livet fann sig vara innehavare av en ansenlig förmögenhet ville hon göra en bestående insats för danskonsten i Sverige.

Carina bestämde sig för att ge kommande tiders ungdomar samma möjlighet som hon själv hade fått.

Stipendiepraxis


Tack vare Carina Aris omsorg om framtidens unga dansare har sedan 1973 över 2 200 stipendier kunnat utdelas för, som det heter i stiftelseurkunden, "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer" samt närmare 450 stipendier till forskningsändamål.

Unga dansare

Sökande bör vara minst 16 år, svensk medborgare, vara färdigutbildad yrkesdansare inom klassisk balett eller någon samtida dansform eller bör ha kommit långt i sin dansutbildning / befinna sig i slutet av utbildningen (i Sverige eller utomlands).

Stipendier utgår ej till de tidiga åren av grundutbildningen.

Svenska dansare som arbetar i ensembler i utlandet kan också söka. Utländska medborgare kan komma ifråga, om de är anställda i en svensk dansensemble och arbetar i Sverige sedan minst ett år.

Som övre åldersgräns räknas 30 år för dansare. Se aktuell information.

Ansökan görs på hösten på särskild blankett som laddas ner från hemsidan.

Aktuell information (dansare)

Forskare

Någon åldersgräns gäller inte för forskare.

Minnesfonden prioriterar ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat.

Ansökan görs på särskild blankett som laddas ner från hemsidan.

Aktuell information (forskare)

Koreografer och pedagoger

Även koreografer och pedagoger kan ansöka om stipendium.

Mer information om att ansöka som pedagog eller koreograf


Hedersbostaden

Det går även att ansöka om några veckors boende i Carina Aris Hedersbostad, för studier/forskning i Paris.

För unga dansare ska ansökan göras under hösten och för forskare på våren, båda på respektive särskild stipendieansökningsblankett för unga dansare eller för forskare.

Övriga ansökningar görs brevledes och ska innehålla
  • information om den sökande,
  • uppgifter som visar vistelsens syfte,
  • önskad tidpunkt för vistelsen,
  • om boende gäller ensam eller med sällskap och i så fall med vem,
  • var den sökande kan nås för besked.
Ansökningar behandlas kontinuerligt under hela året.

Carina Aris Hedersbostad fördelas i första hand till yrkesverksamma konstnärer inom dansområdet - dansare, koreografer etc. Vartefter behandlas även ansökningar från andra konstnärer och personer som kan ha skäl att vistas i Paris och i mån av plats och angelägenhetsgrad, kan även dessa ibland beredas plats i bostaden.


Stipendieutdelning 2024

Carina Ari stipendiater 2024. Fr v. Yared Tilahun Cederlund, Susanna Carreno Primera, Sonja Svanberg, Mohammed Al-Dujaily, Anna Cecilia Meyer, Elea Bigot, Alexander Belin, Sofia Rafique, Betty Svensson, Marin Jalut-Motte, Elliot Sahlberg, Arion Javér, Jakob Köpf Lindström. Förhindrade att närvara var Naomi Bethke, Theodor Bimer, Emilia Fridholm, Nicole Hultvi, Marvin Kouassi, Alexander Larsson, Alexander Mockrish, Noah Rengart, Tilde Tiensuu och Ellie Vermunt.
Foto: Hans Nilsson

Guldregn i Guldfoajén


Carina Aris Minnesfond firade Donatrix högtidsdag år 2024 med både medalj- och stipendieutdelning. Festligheter tog sedvanligt plats i Kungliga Operans guldfoajé måndagen den 13 maj med bl.a. dansuppträdanden av Sonja Svanberg och Yared Tilahun Cederlund.

Årets Carina Ari medaljör är koreografen Cristina Caprioli. Se motiveringen.

Stipendier till unga dansare, som sökt medel att förkovra sig utomlands, gavs i år till 22 unga dansare, varav 2 fick för helårsstudier utomlands och 20 för sommarstudier i Europa och USA. Stipendiaterna är: Mohammed Al-Dujaily, Alexander Belin, Naomi Bethke, Eléa Bigot, Theodor Bimer, Susanna Carreno-Primera, Emilia Fridholm, Nicole Hultvi, Marin Jalut Motte, Arion Javér, Marvin Kouassi, Jakob Köpf-Lindström, Alexander Larsson, Anna Cecilia Meyer, Alexander Mockrish, Sofia Rafiqi, Noah Rengart, Elliot Sahlberg, Sonja Svanberg, Betty Svensson, Tilde Tiensuu och Ellie Vermunt. Utöver stipendier till ungdomar utgick även ett Hedersstipendium till dansaren och musikern Yared Tilahun Cederlund, med motiveringen "för hans unika förmåga att ständigt förnya sitt konstnärskap och utveckla de fält inom vilka han verkar".

Hatten av för de duktiga dansarna! Styrelsen för Carina Aris Minnesfond gratulerar och ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling till fullfjädrade danskonstnärer.

Tidigare stipendieutdelningar

2023 års Carina Ari stipendiater: Laura Persson, Nicole Hultvi, Eileen Jönsson, Sigrid Åberg, Elin Hummer, Ella De Geer, Theodor Bimer, Alexander Mockrish, Michelle Eklund, Alexander Belin, Jakob Köpf Lindström, Eléa Bigot, Betty Svensson, Carl Petrini Sjögren, Fanny Westring, Felicia Andersson, Anna Cecilia Meyer, Kentaro Mitsumori, Bonnie Ahlström, Ingmar Tedborn. På fotot fattas Sonja Svanberg, Oliver Lund, Carl Peters, Manon Forssell Pyk
Foto: Hans Nilsson


Foton från stipendie- och medaljutdelningen 2022
Carina Ari Dagen 2019
Carina Ari Dagen 2018
Carina Ari Dagen 2016
Carina Ari Dagen 2015
Carina Ari Dagen 2014
Carina Ari Dagen 2013
Carina Ari Dagen 2012
Carina Ari Dagen 2011