Svenska English Deutsch Français Nederland

carinaari.blogspot.com Ett urval av artiklar om Carina Aris medaljörer och stipendiater. I bloggen skriver även stipen­diat­erna själva om sina intryck och upplevelser från studier utom­lands.

Välkommen till Carina Ari stiftelserna

Carina Ari

Donatrix Carina Ari (1897-1970)

Prof. Bengt Häger

Prof Bengt Häger (1916-2011)

Carina Ari stiftelsernas nestor

Carina Aris Minnesfond

  • ger stipendier för unga dansares förkovran utomlands
  • stimulerar till kvalitet i svensk danshistorisk forskning
  • stödjer äldre danskonstnärer
  • utmärker med Carina Ari Medaljen personer som främjat svensk danskonst
Carina Ari Medal

Carina Ari Biblioteket

är ett internationellt betydande referens- och forskningscentrum för dans. De stora samlingarna av böcker, tidskrifter, videofilmer, bild- och annat källmaterial utökas ständigt.

Exempel på utgåvor i serien Carina Ari Library Publications
marina-grut_roayal-swedish-ballet_120.jpg

The Royal Swedish Ballet

Carina Ari Library Publication No. 6 "A History from 1592 to 1962".
Mastro da Ballo (Perugia 1614)

Mastro da Ballo (Perugia 1614)

Carina Ari Library Publication No. 1 Santucci's Mastro da Ballo, the latest of the 17th-century dance manuals to have come to light thus far.

Läs mer...