SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Videosamlingen

Videodigitalisering
Videosamlingar digitaliseras från gamla format såsom U-Matic Low Band och High Band samt Betacam och S-VHS och VHS.


Videodigitalisering
Vid behov används timebase korrigering


Videodigitalisering
Analogt videomaterial omvandlas till DVD-format och förbereds till lagring på hårddisk


Videodigitalisering
Stiftelsernas interna gigabitnätverk levererar strömmande av lagrat material så att forskare kan titta på filmer via en ansluten nätverksdator.


Videodigitalisering
Stiftelsernas hårddiskkapacitet utvidgas kontinuerligt och omfattar f.n. mer än 100 Terabyte.

"Preservation for Future Dance Research"


Video i analog- och digitalformat är jämte olika slags dansnotation det viktigaste dokumenteringsmedlet för danskonsten. Här har du rörelsen tillsammans med eventuell scenografi och musik.

Ibland finns även koreografernas kommentarer till sina verk i samband med repetitionsarbeten eller i form av personliga intervjuer.

Carina Ari Bibliotekets videosamling omfattar såväl stora klassiska baletter med stjärnsolister, som mängder av moderna "nutida" koreografier härrörande bl.a. från den internationella dansfilmtävlingen "Grand Prix Carina Ari" som genomfördes vartannat år från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet.


Biblioteket äger även delar av den tyske dansfilmaren Ulrich Tegeders efterlämnade inspelningar av modernister, indisk dans m.m.

Tegeder Umatic videotapes
U-matic band från Ulrich Tegeders videosamling


Biblioteket har utrustning för olika videoformat, t.ex. U-Matic, DVD, VHS (Pal, NTSC), S-VHS, Betacam SP och DVC Pro.

Digitalisering

2006 inleddes projektet med att föra över videosamlingens magnetband till digitalformat. Sedan dess har tusentals gamla band digitaliserats och införts i en katalog som tillåter fulltextsökning och uppspelning direkt via dator. Materialet lagras på en nätverkshårddisk och dess kapacitet utökas kontinuerligt.

Carina Ari har även hjälpt andra institutioner med deras videodigitalisering. 2008 digitaliserades och katalogiserades de viktigaste videobanden från Arkivet för Folklig Dans och från 2010 använder Dansens Hus Carina Ari stiftelsernas tekniska resurser för videodigitalisering.

Visning

Materialet kan studeras på biblioteket i forskningssyfte. Vid förfrågan och bokning av tid för videovisning kontakta Carina Ari stiftelsernas kansli.


Video Database
Videokatalogen med direktuppspelning på Carina Ari Biblioteket


För tillfället har stiftelsen ej möjlighet att erbjuda hjälp med att digitalisera dansfilmer och dokumentationer för bevarandeändamål eller att inordna nytt material i Carina Aris videoarkiv "Carina Ari Video Collection" för framtida forskning.