SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Videosamlingen

Magnetic tape to DVD and HDD
Du kan få hjälp med att bevara DINA videon digitalt i vårt arkiv!


Videodigitalisering
Videosamlingar digitaliseras från gamla format såsom U-Matic Low Band och High Band samt Betacam och S-VHS och VHS.


Videodigitalisering
Vid behov används timebase korrigering


Videodigitalisering
Analogt videomaterial omvandlas till DVD-format och förbereds till lagring på hårddisk


Videodigitalisering
Stiftelsernas interna gigabitnätverk levererar strömmande av lagrat material så att forskare kan titta på filmer via en ansluten nätverksdator.


Videodigitalisering
Stiftelsernas hårddiskkapacitet utvidgas kontinuerligt och omfattar f.n. mer än 36 Terabyte.

"Preservation for Future Dance Research"


Video i analog- och digitalformat är jämte olika slags dansnotation det viktigaste dokumenteringsmedlet för danskonsten. Här har du rörelsen tillsammans med eventuell scenografi och musik.

Ibland finns även koreografernas kommentarer till sina verk i samband med repetitionsarbeten eller i form av personliga intervjuer.

Carina Ari Bibliotekets videosamling omfattar såväl stora klassiska baletter med stjärnsolister, som mängder av moderna "nutida" koreografier härrörande bl.a. från den internationella dansfilmtävlingen "Grand Prix Carina Ari" som genomfördes vartannat år från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet.


Biblioteket äger även delar av den tyske dansfilmaren Ulrich Tegeders efterlämnade inspelningar av modernister, indisk dans m.m.

Tegeder Umatic videotapes
Digitaliserad Tegeder U-matic videobandsamlingen


Biblioteket har utrustning för olika videoformat, t.ex. U-Matic, DVD, VHS (Pal, NTSC), S-VHS, Betacam SP och DVC Pro.

Digitalisering

2006 inleddes projektet med att föra över videosamlingens magnetband till digitalformat. Sedan dess har tusentals gamla band digitaliserats och införts i en katalog som tillåter fulltextsökning och uppspelning direkt via dator. Materialet lagras på en nätverkshårddisk och dess kapacitet utökas kontinuerligt.

Carina Ari har även hjälpt andra institutioner med deras videodigitalisering. 2008 digitaliserades och katalogiserades de viktigaste videobanden från Arkivet för Folklig Dans och från 2010 använder Dansens Hus Carina Ari stiftelsernas tekniska resurser för videodigitalisering.

Visning

Materialet kan studeras på biblioteket i forskningssyfte. Vid förfrågan och bokning av tid för videovisning kontakta Carina Ari stiftelsernas kansli.

Arkivering

Om du som koreograf vill hålla dina dansverk tillgängliga för visning, välkomnar Carina Ari Biblioteket dig att lämna inspelade verk från din repertoar till bibliotekets videosamling.

Utifrån den tillåtelse du ger, tillhandahåller vi dina verk för visning på biblioteket. Kopior av dansverk från biliotekets samlingar lämnas inte ut, av hänsyn till upphovsmannarätten.

Video Database
Videokatalogen med direktuppspelning på Carina Ari Biblioteket


Vi vill hjälpa dig att bevara dina dansverk för framtida forskning

Om du äger en samling av värdefulla dansfilmer i videoformat kan Carina Ari stiftelserna erbjuda sig att digitalisera och inordna dessa i Carina Aris videoarkiv "Carina Ari Video Collection".

Hur kommer dina verk att arkiveras?
Om ditt material är lagrat på magnetband (t.ex. VHS, Betacam, U-matic), kommer det att digitaliseras till DVD-format och lagras på hårddisk.
Om dina verk redan är digitaliserade, kommer de digitala filerna att kopieras till vår hårddisk. Sen matas metainformationen (namn på koreograf, dansare, regissör, årtal etc.) till en sökbar databas som möjliggör uppbyggandet av en elektronisk katalog baserat på dina filmer/ditt material.
Vi digitaliserar dina filmer både i bevarande och tillgängliggörande syfte för dansforskning.

Vad kostar det?
Om du som privat koreograf eller dansare låter filmerna ingå i Carina Aris videoarkiv behöver du inte betala för kostnaden.
Om du representerar en institution (dansensemble, organisation, teater, etc.) behöver vi komma överens om hur kostnader ska fördelas. Att lägga ut digitaliserings- och förvaringsarbetet på oss ger dig fördelen att ta del av vår kunskap, vår utrustning och kontinuerlig uppdatering för att säkra den framtida förvaringen.
Du kan få en kopia av din digitaliserade och katalogiserade videosamling för ditt eget användande t.ex. på en USB-hårddisk. Denna kostnad får du själv stå för.

Hur blir materialet tillgängligt?
Vi överlåter inte upphovsrätträttsligt skyddade verk till tredje part. Materialet visas i forskningssyfte och endast på Carina Ari Biblioteket i Stockholm.
Visningar sker via en elektronisk videokatalog som är installerad på våra lokala datorer med fulltextsökning och direktvisning på databildskärm eller med hjälp av projektor.
Som upphovsrättsägare kan du i samråd med oss arrangera visningar eller beställa kopior (mot en handläggningskostnad).

Om Carina Ari stiftelserna bedömer att ditt material är angeläget för dansforskningen diskuterar vi gärna villkor med dig. Stiftelserna förbehåller sig dock rätten att besluta vilka filmer som ska ingå i "Carina Ari Video Collection".
Kontakta info@carina.se för vidare information