Carina Ari Medaljen 2008

The Carina Ari Award 2008

The Carina Ari Medal 2008 is awarded to Dame MARINA GRUT.

The Royal Swedish Ballet has lived for five centuries in the shadow of its unwritten history.

Now this has been researched and brilliantly formulated directly in a language which can be read all over the world, The Royal Swedish Ballet – From 1592 to 1962.

For this great work by Dame Marina Grut, our country's dance artistes thank her with the Carina Ari Gold Medal, awarded by Princess Christina Mrs Magnuson. The medal's motto is "for honouring the art of Swedish dance".

Carina Ari Medaljen 2008 tilldelades Dame MARINA GRUT.


Marina Grut

Marina Grut
Foto: Russell Photo Imaging, Morden, England.

Sveriges Kungliga Balett har levt fem århundraden i skuggan av sin oskrivna historik. Nu föreligger denna utforskad och briljant formulerad direkt på ett språk som all världen läser, The Royal Swedish Ballet - from 1592 to 1962.

För detta stora verk av Dame MARINA GRUT tackar henne vårt lands danskonstnärer med Carina Aris Guldmedalj, förlänad av prinsessan Christina fru Magnuson.

Medaljens motto är "för hedrande av svensk Danskonst".

Juryns motivering skriven av Bengt Häger

Jury
Prof. professor Bengt Häger
Ellen Rasch
Gunilla Jensen Peyron