Carina Ari Medaljen 2007

The Carina Ari Award 2007

The Carina Ari Medal 2007 is awarded to Lena Wennergren Juras, a living upholder of the Cullberg legacy.

Lena Wennergren Juras was one of the foremost representatives of Birgit Cullberg's choreographic idiom during the golden era of Swedish choreography, with a reputation in both Sweden and abroad.

A leading member of the Cullberg Ballet from the start in 1967, she remained with the Ballet under Mats Ek and guest choreographers.

Today, she continues to be an upholder of culture – with a memory that enables her to give new generations access to the Cullberg legacy by restoring to the stage works that have been neglected and missed.

We are grateful to LENA WENNERGREN JURAS for what she has done and continues to do in Swedish cultural life and hereby wish to award her the CARINA ARI MEDAL – for the promotion of dance.

Carina Ari Medaljen 2007 tilldelades Lena Wennergren Juras, en levande kulturbärare av det Cullbergska arvet.


Lena Wennergren Juras
Lena Wennergren Juras
Lena Wennergren Juras var under den svenska koreografins guldålder en av de främsta företrädarna av Birgit Cullbergs rörelsespråk, både hemma och i utlandet.

En ledande medlem av Cullbergbaletten alltifrån starten 1967 fortsatte hon under Mats Ek och gästande koreografer.

Idag är hon en levande kulturbärare – som ur minnet kan fortsätta att ge nya generationer tillgång till det Cullbergska arvet genom att återställa det på scenen, som varit försummat och saknat.

Vi tackar LENA WENNERGREN JURAS för vad hon betytt och fortsatt kan vara i det svenska kulturlivet och ber henne mottaga CARINA ARIS MEDALJ - för dansens främjande.

Juryns motivering skriven av Bengt Häger

Jury
Prof. professor Bengt Häger
Ellen Rasch
Leif Jakobsson
Gunilla Jensen Peyron