Carina Ari Medaljen 2005

The Carina Ari Award 2005

The Carina Ari Medal 2005 was awarded to ANDERS HELLSTRÖM, a seminal Swedish dance personality of global renown.

Educated at the Ballet School of the Royal Swedish Opera, he left Sweden in 1984, aged merely 22, in search of new challenges. For nine years he was one of John Neumeier's foremost dancers at the Hamburg Ballet, followed by six years in Frankfurt at the William Forsythe company. As a dancer Anders Hellström is memorable for his rare lyrical radiance and his musical legato.

In 1999, Hellström shelved his ballet shoes to take on the office of director of the Gothenburg Opera Ballet. With great sense of purpose, he quickly earned an international reputation for the Gothenburg Ballet and built a strong forum for contemporary choreography of high artistic standards. With tenacity, discernment and fearless integrity, Hellström fulfilled his intentions during his three-year term. With considerate demands, he raised many dancers to new heights and placed the Gothenburg Opera Ballet firmly on the international dance map.

In 2004, Anders Hellström was appointed artistic director of Nederlands Dans Theater. As the leader of one of the world's greatest and most innovative dance companies, Anders Hellström thus continues unabatedly to pursue his intense and dedicated work to promote the art of dance.

The Carina Ari Medal 2005 is awarded to ANDERS HELLSTRÖM, a seminal Swedish dance personality of global renown.


Anders Hellström, photo: Joris-Jan Bos
Anders Hellström
Utbildad på Operans Balettelevskola, gick Hellström direkt in i dansarkarriären som solist i Kungliga Baletten, men lämnade Sverige redan 1984, vid 22 års ålder, för att söka sig nya utmaningar.

I nio år var han en av John Neumeiers främsta dansare vid Hamburg-baletten, därefter följde sex år i Frankfurt hos William Forsythe. Dansaren Anders Hellström dröjer sig kvar i minnet med sällsynt lyrisk utstrålning och musikaliskt legato.

1999 lade Hellström balettskorna på hyllan för att axla rollen som balettchef på GöteborgsOperan. Målmedvetet lyckades han på kort tid ge balettensemblen internationell status och bygga en stark plattform för samtida europeisk koreografi på hög artistisk nivå.

Med konsekvens, kvalitativ kräsenhet och orädd integritet fullföljde Hellström sin linje under den treåriga mandatperioden. Med krävande omtanke lyfte han många dansare till nya höjder och placerade eftertryckligt GöteborgsOperans Balett på den internationella danskartan.

2004 utsågs Anders Hellström till ny konstnärlig ledare för Nederlands Dans Theater.

Som ledare för ett av världens främsta och mest innovativa danskompanier fortsätter Anders Hellström sålunda oförtrutet sin intensiva och engagerade gärning för danskonsten.

Juryns motivering skriven av
GUNILLA JENSEN

Jury
Prof. Bengt Häger
Jan Zetterberg
Leif Jacobson
Ellen Rasch
Gunilla Jensen