SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Carina Ari Gedenkfonds

Carina Ari 1930
Carina Ari in de jaren 30

Carina 1940
de jaren 40

1960
de jaren 60

Carina Aris Minnesfond


Het Carina Ari Gedenkfonds werd in 1963 opgericht.

Internationaal gezien is het fonds qua omvang en doelstelling uniek.

De overkoepelende opdracht van het fonds is de Zweedse danskunst verder te ontwikkelen en te steunen.

Op dit moment gebeurt dit door het verstrekken van middelen op voornamelijk drie gebieden:
  • beursen voor studiereizen naar het buitenland voor jonge dansers
  • beursen en bijdragen aan het dansonderzoek
  • steun aan oudere dansers die vaak een bijzonder laag pensioen en een grote behoefte aan verzorging hebben

Het Gedenkfonds kent de Carina Ari Medaille ook toe aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zweedse danskunst.

Styrelsens sammansättning:

Members of the board of directors:

Vorstand:

Conseil d'Administration:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Ordförande:Chairman:Vorsitzender:Président:Voorzitter: f.d. teaterchefen Dag Hallberg Dag Hallberg, f. General Director Ehem. Generalintendant Dag Hallberg Dag Hallberg, Ancien Directeur de l'Opéra Dag Hallberg, voormalig Theater directeur

Övriga styrelseledamöter:Other board members:Vorstandsmitglieder:Autres Membres du Conseil d'Administration:Overige bestuursleden:

Bitr. balettchefen Mikael Jönsson Mikael Jönsson, Deputy Director of the Royal Swedish Ballet Stv. Balletchef des königl. Ballets Mikael Jönsson Mikael Jönsson, Directeur adjoint du Ballet Royal Suédois Mikael Jönsson, Adjunct directeur van het Koninklijke Balett

Professor Ana Laguna, hovdansös Professor Ana Laguna, Dancer of the Swedish Royal Court Professor Ana Laguna, Kgl. Hoftänzerin Ana Laguna, Professeur, Danseuse à la Cour du Roi Professor Ana Laguna, Danseres van het Zweedse koninklijke hof

Hovdansösen Johanna Björnson Johanna Björnson, Dancer of the Swedish Royal Court Kgl. Hoftänzerin Johanna Björnson Johanna Björnson, Danseuse à la Cour du Roi Johanna Björnson, Danseres van het Zweedse koninklijke hof

Fotografen Hans Nilsson, hovdansör Photographer Hans Nilsson, Dancer of the Swedish Royal Court Fotograf Hans Nilsson, Kgl. Hoftänzer Photographe Hans Nilsson, Danseur à la Cour du Roi Fotograaf Hans Nilsson, Dansers van het Zweedse koninklijke hof

Dansskribenten och dramaturgen Gunilla Jensen Gunilla Jensen, Dance Critic and Dramaturge Gunilla Jensen, Tanzrezensentin und Dramaturgin Gunilla Jensen, Critique de la Danse et Dramaturge Gunilla Jensen, Danscriticus en dramaturg

Professor Cecilia Roos, vicerektor forskning, SKH Professor Cecilia Roos, Vice Rector for research, SKH Professor Cecilia Roos, Vizerektor Forschung, SKH Cecilia Roos, Professeur, Vice-recteur à la recherche, SKH Professor Cecilia Roos, Vicerector Onderzoek, SKH