SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Beursen

Carina's eigen beurs

Carina 1918
Carina Ari 1918

Carina Ari heeft vaak gezegd dat het belangrijkste moment in haar artistieke loopbaan was, toen haar een beurs werd toegekend om privé lessen te nemen bij Michel Fokine. In die tijd was het uiterst ongewoon om een dergelijke beurs te ontvangen – misschien was dit de eerste beurs die een danser in Zweden ooit heeft gekregen. "De beurs was mijn kapitaal voor het leven ", zei ze. Het legde de basis voor haar latere succes als danser en choreograaf.

Michel Fokin
Carina Aris docent, het genie Michel Fokine

Carina Ari vergat nooit de zegeningen die de beurs inhielden. Toen ze later in haar leven een aanzienlijk vermogen bezat wilde ze een substantiële bijdrage leveren aan de danskunst in Zweden. Carina besloot de jeugd van de toekomst dezelfde mogelijkheden te geven die ze zelf heeft gehad.

Richtlijnen voor het toekennen van een beurs


Dankzij de zorg van Carina Ari voor de toekomstige jonge dansers was het mogelijk om vanaf 1973 meer dan 2.000 beursen toe te kennen voor zoals het in de oprichtingsstatuten heet "het bevorderen van het onderwijs aan en de ontwikkeling van jongeren tot dansers."

Een aanvrager dient in elk geval 16 jaar te zijn, de Zweedse nationaliteit te bezitten en aan het einde van zijn/haar dansopleiding te zijn (in Zweden of het buitenland).

De beursen worden niet toegekend voor een basisopleiding. Zweedse dansers, die bij buitenlandse gezelschappen werken kunnen ook een aanvraag indienen.

Buitenlanders kunnen in aanmerking komen, als ze tenminste een jaar in Zweden gedanst hebben of bij een Zweeds dansgezelschap werken "en kunnen verwachten dat ze er ook blijven werken".

Voor dansers geldt 30 jaar als uiterste leeftijdsgrens. Voor choreografen, docenten of onderzoekers is er geen leeftijdsgrens.

Men kan ook een aanvraag indienen om een aantal weken kosteloos in de woning van Carina in Parijs te wonen om daar lessen te nemen.


Aanvraagformulieren

PDF-formulieren

NB: Alle aanvraagformulieren zijn in het Zweeds.
Er gelden enkele beperkingen voor niet-Zweedse aanvragers (zie beursrichtlijnen)
Voor overige informatie: kijk op de Zweedse sites onder Stipendium (zweeds)