Carina Ari Medaljen 2009

The Carina Ari Award 2009

The Carina Ari Medal 2009 is awarded to Mikhail Baryshnikov.

For the art of dance in Sweden it is invaluable, now and then, to have the benefit of visits by internationally great dancers. Mikhail Baryshnikov has been a guest here on several occasions, and is now appearing on our national stage, in a work by the foremost now living Swedish choreographer, Mats Ek – an event simultaneously being also documented on film.

Mikhail Baryshnikov's presence is encouraging as an ideal to our dancers, and to Swedish audiences an unforgettable experience.

As a token of our appreciation, we award Mikhail Baryshnikov the Carina Ari Medal presented by HRH the Princess Christina.

Carina Ari Medaljen 2009 tilldelades Dansören Mikhail Baryshnikov


Mikhail Baryshnikov
Mikhail Baryshnikov, Ana Laguna
Foto: Bengt Wanselius
För danskonsten i Sverige är det av särskild betydelse att då och då få tillgång till en verkligt stor dansare.

MIKHAIL BARYSHNIKOV har gästat oss vid olika tillfällen. Denna gång har han på vår nationalscen iklätt sig ett verk av vår störste nu levande svenske koreograf, Mats Ek – en händelse, vilken också dokumenteras som dansfilm.

Mikhail Baryshnikovs framträdande innebär en uppmuntran som ideal för våra danskonstnärer och ger den svenska publiken en ovärderlig upplevelse.

Vi tackar MIKHAIL BARYSHNIKOV med Carina Aris förtjänstmedalj – den bär devisen "För den svenska danskonstens hedrande".


Medaljen utdelades fredagen den 8 maj på Kungliga Dramatiska Teatern i närvaro av prinsessan Christina fru Magnuson.

Juryns motivering skriven av Bengt Häger

Jury
Prof. professor Bengt Häger
Ellen Rasch
Gunilla Jensen Peyron