Svenska

Berömvärd satsning på dansant barockopera

Danstidningen nr 4, 2018

Artikeln ”Berömvärd satsning på dansant barockopera” publicerades i Danstidningen nr 4, 2018

Artikeln som PDF

Åtta dansare, nio sångare och sjutton musiker: Vadstena-Akademien gjorde sommaren 2018 en jättesatsning med föreställningen ”Solen och Nordstjärnan” med undertitel Opéra-ballet pour Loius XIV et Charles XII. Kvaliteterna var storslagna. I Bröllopssalen på Vadstena slott siktade koreografen och regissören Karin Modigh på att skapa en unik fransk-svensk barockbalett. Hon har inte bara lyckades: Resultatet var ett estetiskt och historiskt storverk.

Av dansarna kom fyra från Sverige, två från Polen och två från Tyskland. De utförde utsökt vacker barockdans. Första gången jag såg föreställningen satt jag på första bänk. Då var varenda rörelse och varenda fotposition inte bara stilmässigt korrekt utan mycket mer därtill: dansstilen framfördes med föredömlig elegans och säkerhet.

Något mer ovanligt, vilket särskilt gladde och imponerade på mig, var att föreställningens nio medverkande sångare (genomgående utsökt sång) mycket vackert anammat barockens rörelsespråk. Här utgjorde dansare och sångare en härlig helhet: emellanåt var det svårt att se vem som var dansare och vem sångare.

Anna Kjellsdotters kostymer var en fröjd för ögat, med några fantastiska höjdpunkter, och barockorkestern under Dan Laurins ledning var en fröjd för örat. Här möttes och samverkade konstarterna föredömligt.

Föreställningens uppbyggnad

Narvabaletten, egentligen Ballet meslé des chants héroiques (Ballet med inlagor av heroiska sånger), var ett enaktsverk. Karin Modigh beslutade därför att med den som avslutning sammanställa ett blandprogram, som man gärna gjorde under barocken. Hon fördjupade sig i den svenska musik- och scenkonstens dåtida historia och fick högst professionell assistans för franska motsvarigheter av teaterspecialisten fil. dr. Laura Naudeix vid universitetet i Rennes. Hon anges i programmet som dramaturg.

Föreställningen består av tre delar: en hyllning till Ludvig XIV, ett dansdivertissement och efter en paus en första nutida iscensättning av den s. k. Narvabaletten, som utarbetades som en hyllning till Karl XII efter det att svenskarna i grund besegrat ryssarna i slaget vid Narva 1701.

Solen och Nordstjärnan: Prologen ur Le Désespoir de Tirsis Prologen ur Le Désespoir de Tirsis.
Dansare på bilden: Mathias Terwander Stintzing, Valerie Lauer, Edgar Lewandowski, Julia Bengtsson,
Niklas Fransson, Alexandra Pawluczuk, Adrian Navarro, Matilda Larsson.
Sångare (längst bak): Jakob Nilsson, Frida Bergquist, Kajsa Lindberg, Philip Björkqvist, Nana Bugge Rasmussen.
Fotograf: Markus Gårder

Fyra år tidigare, 1697, utsågs slottsarkitekten Nicodemus Tessin d. y. till överintendent vid hovet. Diskussioner mellan honom, Karl XII och Sveriges ambassadör i Paris utmynnade i att ett franskt teatersällskap 1699 engagerades till Stockholm. Det leddes av Claude Guillemois du Chesnay, Sieur de Rosidor, och brukar kallas i Rosidorsällskapet. Dess repertoar var intressant och innehållsrik, med verk av bl. a. Lully och Molière.

Musikforskaren Per Axelsson har under studier av musiken i Dübensamlingen i Uppsala, upptäckt att dansmusiken i Narvabaletten var komponerad av Jean Desfontaines och hämtad ur densammes pastoral ”Le désespoir de Tirsis” (Den förtvivlade Tirsis), som också i sin helhet återfinns i Dübensamlingen.

Prologen till Desfontaines pastoral är, som oftast inledningar till musikdramatiska verk på Ludvig XIV:s tid, en hyllning till solkonungen. Denna prolog blev också Vadstenaföreställningens första akt.

På Rosidorsällskapets repertoarlista stod bl. a. Molières ”Borgaren som adelsman”, inklusive en avslutande commedia dell’arte-inspirerad balett med titeln Le ballet des nations (Nationernas balett). Denna balett blev föreställningens andra akt.

Dessutom visade det sig att tre danser ur Nationernas balett faktiskt finns bevarad i samtida s.k. Feuillet-notation: en chaconne för en harlekin, en saraband för en spanjorska och en loure (även kallad långsam gigue) för en spanjor. Dessa tre koreografier ingår i föreställningen.

Narvabaletten utgör föreställningens tredje akt, efter en paus.

Föreställningens innehåll

Karin Modigh har under flera år i sin nya hemstad Paris fördjupat sina kunskaper i forskning om och uppförandepraxis för barockdansen av idag. Föreställningens två första akter är också praktexempel på innehållsrik, omväxlande, högklassig barockdans.

Idérika kostymskaparen Anna Kjellsdotter framträdde i denna föreställning ffg också som scenograf. Hon har skapat en dynamisk spelplats med många nivåer och entrémöjligheter, inklusive dolda dörrar. Dessa scenografins möjligheter har Karin Modigh i sin regi använt exemplariskt för att ge effektiv plats åt artisterna. Musikerna hade, mycket lämpligt, placerats vid sidan om spelplatsen.

Första akten är ett okomplicerat, förtjusande pastoralt spel med gudar och halvgudar, herdar och herdinnor och en hyllning till Ludvig XIV. Regin är genomarbetad, med entréer och uppställningar i omväxlande gestaltning. Niklas Fransson utmärker sig som Amor.

Solen och Nordstjärnan: Prologen ur Le Désespoir de Tirsis Prologen ur Le Désespoir de Tirsis. På bilden: Niklas Fransson.
Fotograf: Markus Gårder

I denna prolog finns ett par riktiga höjdpunkter bland Anna Kjellsdotters kostymer. Pomona, trädgårdens och fruktbarhetens gudinna, bär en kostym som är ett ymnighetshorn av blommande växter. En havsgud och hans nymf i samma akt är drömmar av havsblått och snäckor.

Andra akten, ”Le ballet des nations”, består av tre s. k. entréer (en spansk dansscen, en italiensk och en fransk) med mycket sång. I det spanska avsnittet dansar Valerie Lauer och Adrian Navarro en eldig duett med sprakande kastanjetter. Senare deltar alla åtta dansare i en lång, härlig spansk kastanjettdans.

Solen och Nordstjärnan: Le Ballet des Nations Le Ballet des Nations. På bilden: Valerie Lauer. Fotograf: Markus Gårder

En följande italiensk scen utspelar sig i Venedig, komplett med gondol. När Mathias Terwander Stintzing med brio utför en lustig Harlekindans i form av en chaconne, är det fråga om en av originalkoreografierna från 1720.

Solen och Nordstjärnan: Le Ballet des Nations Le Ballet des Nations.
På bilden: Alexandra Pawluczuk, Annastina Malm, Julia Bengtsson, Mathias Terwander Stintzing.
Fotograf: Markus Gårder
Solen och Nordstjärnan: Le Ballet des Nations Le Ballet des Nations. På bilden: Julia Bengtsson, Aleksandra Pawluczuk. Fotograf: Markus Gårder

Mathias var också den som inledde scenen genom att i ett storartat solouppträdande på ett halvdussin språk dela ut programblad till publik och artister.

Aktens avslutande franska scen är en galant idyll med fyra dansare och en herdinna.

Dessa två akter, vardera ca en halvtimme långa, utgör en ren hyllning till barockdansen och dess möjligheter. Bland dansarna är det blott Adrian Navarro, verksam i Berlin, som har lång erfarenhet av barockdans. Övriga dansare har mycket blandad bakgrund. Desto mer beundransvärt är det sätt på vilket Karin Modigh har utbildat dem. Hon har god vana av pedagogik efter att under fem år ha varit ledare för den internationella sommarakademien i barockdans vid Löftadalens folkhögskola i Åsa, på västkusten.

Narvabaletten

Iscensättandet av den knappt timslånga Narvabaletten har inte varit lika okomplicerat. Här finns många medverkande i en innehållsrik för att inte säga spretig text. Originalet, publicerat 1701, innehåller allegoriska figurer som Karnevalen, Äran och Ömheten, plus klassiska gudar som läkekonstens Asklepios och krigets Mars och Bellona. Dessutom medverkar svenska officerare och meniga, plus ryska krigsfångar.

Solen och Nordstjärnan: Narvabaletten Narvabaletten. På bilden: Julia Bengtsson, Niklas Fransson, Valerie Lauer, Edgar Lewandowski, Adran Navarro, Aleksandra Pawluczuk, Mathias Terwander Stintzing, Ingrid Berg, Frida Bergquist, Nana Bugge Resamussen,
Richard Lindström, Annastina Malm, Jakob Nilsson. Fotograf: Markus Gårder

Textens handling bjuder på ett par riktiga överraskningar. Karnevalen inleder verket och förklarar att den mår illa eftersom Kungen är utomlands. Då gör två doktorer stiliserad, lustig entré som slutar med att Karnevalen får medicin ur en halvmeterlång spruta: doktorer var vid denna tid ofta groteska figurer. Då tillfrisknar Karnevalen och jagar iväg fyra bakterier som förpestat luften. De har här, i Anna Kjellsdotters kostymer, tagit överraskande form av skepnader som krälar i lera. Den svenska översättningen, på diskret placerad textmaskin, innehåller här bl. a. ordet gyttja.

Solen och Nordstjärnan: Narvabaletten Solen och Nordstjärnan: Narvabaletten.
På bilden: Richard Lindström (Karnevalen).
Bakterierna är fr. v. Valerie Lauer, Aleksandra Pawluczuk, Julia Bengtsson och Matilda Larsson.
Fotograf: Markus Gårder

Det stora glansnumret till kostym är den för Karnevalen. I originaltexten beskrivs kostymen ungefär så här (i min översättning): ”många smärre bilder med illustrationer av olika sorters festligheter”. Av detta har Anna Kjellsdotter skapat en kostym som i sin fantasirikedom är en hel utställning.

Äran framstod som en två och en halv meter hög levande staty, liksom läkekonstens gud Asklepios.

Solen och Nordstjärnan: Narvabaletten Narvabaletten. På bilden: Mathias Terwander Stintzing, Martin Vanberg,
Niklas Fransson. Fotograf: Markus Gårder

Ömhetens sarabanddans, framförd av Matilda Larsson i en bräcklig kostym av blommor, var för mig höjdpunkten i detta första iscensättande av en balett från Karl XII:s tid.

Solen och Nordstjärnan: Prologen ur Le Désespoir de Tirsis Narvabaletten. På bilden: Matilda Larsson och Valerie Lauer i första akten. Fotograf: Markus Gårder

Sammanfattning

Med detta verk har Karin Modigh visat att hon är rätt person att återuppliva den svenska tradition av koreografer i historiska dansstilar som tillfälligt avsomnat, nu när Mary Skeaping, Ivo Cramér och Regina Beck-Friis gått ur tiden utan naturliga efterföljare.

Den som finner mina lovord väl starka kommer själv att kunna göra sig en uppfattning om ”Solen och Nordstjärnan”. Sveriges television har nämligen gjort en beundransvärd storsatsning när man spelat in föreställningen. Stora delar av den ska enligt planerna sändas 15 december, under rubriken Sommaroperor.

Vadstena-Akademiens konstnärlige ledare, Nils Spangenberg, har all heder av att ha satsat på detta stora projekt. Det borde snabbt kunna få efterföljare.

En eloge också till Akademiens ateljéer där många elever under utbildning utfört det praktiska arbetet med femtiotalet kostymer och många peruker. Förträffligt utbildningsmoment.

Unikt: Skrivande journalister tilldelades var sitt exemplar av partituret. Det har jag under fyrtio års skrivande inte tidigare varit med om. Jag tackar hjärtligt.

Peter Bohlin

Dansskribent och regelbunden medarbetare i Carina Ari Biblioteket

Fakta

 • ”Solen och Nordstjärnan”, Opéra-ballet pour Louis XIV et Charles XII
 • Premiär: 20 juli 2018, Vadstena-Akademien

 • Akt 1: Prolog ur Le Désespoir de Tirsis, 1688
 • Kompositör: Jean Desfontaines

 • Akt 2: Ballet des Nations ur Le Bourgeois Gentilhomme, 1670
 • Kompositör: Jean-Baptiste Lully
 • Librettist: Molière

 • Akt 3: Le Ballet meslé de chants héroiques eller Narvabaletten
 • Kompositörer: Anders von Düben, Jean Desfontaines, Jean-Baptiste Lully

 • Koreografi och regi: Karin Modigh
 • Musikalisk ledning: Dan Laurin
 • Scenografi och kostym: Anna Kjellsdotter
 • Mask- och perukdesign: Anne-Charlotte Reinhold
 • Ljusdesign: Marcus Philippe Gustafsson
 • Biträdande koreograf: Lena Cederwall-Broberg
 • Dramaturg: Laura Naudeix
Solen och Nordstjärnan: Le Ballet des Nations Le Ballet des Nations. På bilden: Martin Vanberg, Ingrid Berg, Kajsa Lindberg, Niklas Fransson, Matilda Larsson, Julia Bengtsson, Edgar Lewandowski. Fotograf: Markus Gårder
Medverkande:
 • Dansare: Julia Bengtsson, Niklas Fransson, Matilda Larsson, Valerie Lauder, Edgar Lewandowski, Adrian Navarro, Aleksandra Pawluczuk och Mathias Terwander Stintzing
 • Sångare: Ingrid Berg, Frida Bergquist, Philip Björkqvist, Nana Bugge Rasmussen, Kajsa Lindberg, Richard Lindström, Annastina Malm, Jakob Nilsson och Martin Vanberg
 • Musiker: Francesco D´Orazio, Julija Morgan, Torun Fredberg, Christopher Sandberg, Arsema Asghodom, Sofia Hansson, Mikkel Schreiber, Maria Isabella Vescovi, Jessica Fällgren, Alessandro de Carolis, Mónica Garcia Salamero, Lisa Buckland Kortleitner, Joanne Houghton, Mariana Paras Pena, Edward Szost, Niels Pfeffer och Anna Paradiso.