Ladda ner

Ansökningsblankett
OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansöknings-formuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_.pdf

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till carina.ari@gmail.com

Stipendier till dansforskning


Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier för främjande av vetenskaplig och konstnärlig forskning i danskonst. Ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat prioriteras.

En kompletterande stipendieform, för den som behöver förlägga sin forskning till Paris, är att kostnadsfritt få bo i Carina Aris Hedersbostad.

• Ansökan ställs till Carina Aris Minnesfond, Box 6064, 102 31 Stockholm, samt elektroniskt till carina.ari@gmail.com .

• Ansökan ska innehålla en sammanfattande beskrivning av forskningens syfte, relevans, genomförande och resultatspridning.

• Ansökan ska innehålla en plan för användning av det sökta stipendiet med förutsedda kostnader preciserade så långt det går.

• Ansökan ska innehålla en uppräkning av tidigare erhållna forskningsbidrag tio år tillbaks i tiden, även eventuella tidigare stipendier från Carina Aris Minnesfond.

• Ansökan ska innehålla en CV med förteckning över den sökandes utbildning och erfarenhet inom dansens område samt tidsangivelser.

• Om anknytning finns till högskola eller annan institution ange namn och adress. Ange även akademisk nivå från eventuella studier vid högskola.

• Till ansökan ska bifogas exempel från pågående eller tidigare forskning som
- Abstract till bok, artikel eller konferenspresentation (max 2 000 tecken)
och/eller
- Filmklipp max 10 min långt (komplettera med kortare text som beskriver forskningens syfte max 500 tecken).

• Ansökan åtföljs av personbevis.

• Ansökan ska skrivas på en elektronisk blankett, som kan laddas ner här (PDF). Använd blankettens sidor i så hög utsträckning som möjligt.

• Ansökan ska sändas in både brevledes och elektroniskt.

OBS! Ofullständig ansökan kan ej beaktas!
Meddelande om beviljade stipendier lämnas brevledes i slutet av juni månad.

Ytterligare upplysningar kan erhållas genom stiftelsernas sekretariat,
tel 08-662 65 70 måndag till fredag mellan kl. 12.00-17.00
eller via e-mail carina.ari@gmail.com

STYRELSEN FÖR CARINA ARIS MINNESFOND

Carina Ari 1920 som indisk tempeldansare Motiv för 2023 års forskningsannons i Danstidningen (ladda ner...). Carina Ari 1920 som indisk tempeldansare (Foto: Dansmuseet).