Stipendieutdelning 2015

Fotogalleria från Carina Ari dagen

Guldregn i Guldfoajén

Sommaren i dansens värld inleddes i sedvanlig ordning torsdag den 21 maj med firandet av Carina Ari Dagen i Kungliga Operans Guldfoajé med medalj- och stipendieutdelning, i år i samarbete med Agda Cecilia Rilton Balettfond.

Carina Ari Medaljen utdelades i år till två förtjänstfulla svenska danskonstnärer:
Nadja Sellrup och Karl Dyall (läs juryns motivering).

Carina Ari dagen

Karl Dyall och Nadja Sellrup, Carina Ari medaljörer 2015. Fotograf: Hans NilssonArton unga dansare erhöll Carina Ari stipendier till fördjupade studier i dans till en sammanlagd summa på drygt 900 000 kr. Tio fick stipendier för kortare sommarkurser och åtta för helårsstudier vid välmeriterade skolor i Europa och Canada.

Stipendiaterna är Christopher-Robin Andreasson, Emma Bergqvist, Sinead Brodd, Jonatan Davidsson, Anika Edström Kawaji, David Ekman, Lovisa Enholm, Eldrid Etherton Friberg, Evgeniya Victory Gonzalez, Josefine Hedman, Eva Lena Holland-Nell, Ninos Josef, Imogen Moss, Björn Nilsson, Erik Rudqvist, Adam Seid Tahir, Anton Valdbauer, Ksenia Zvereva.

Hugo Therkelson från Kungliga Baletten erhöll årets Christer Holgersson stipendium (till minne av den Malmö och Göteborgsbaserade premiärdansören). Stipendiet utdelas till en manlig klassisk dansare som går i pension under året.

Programmet innehöll fina dansinslag av Mayumi Yamaguchi och Adi Abudureheman, samt Anton Valdbauer, alla tre från Kungliga Baletten.

Stipendiater 2015
Carina Ari stipendiater 2015. Från vänster: Adam Seid Tahir, Imogen Moss, Eldrid Etherthon Friberg, David Ekman, Ninos Josef, Björn Nilsson, Jonatan Davidsson, Ksenia Zvereva, Evgeniya Victory Gonzalez. (På bilden fattas: Christopher-Robin Andreasson, Emma Bergqvist, Sinead Brodd, Anika Edström Kawaji, Lovisa Enholm, Josefine Hedman, Eva Lena Holland-Nell, Erik Rudqvist, Anton Valdbauer och Hugo Therkelson) Fotograf: Hans Nilsson

Fotogalleri: Carina Ari dagen i Guldfoajén