Stipendieutdelning 2013

Guldregn i Guldfoajén


Carina Aris Minnesfond firade Donatrix högtidsdag år 2013 med bl.a. stipendieutdelning till unga dansare. Festligheterna tog plats i Kungliga Operans guldfoajé torsdagen den 23 maj.

Stipendier till unga dansare, som sökt medel att förkovra sig utomlands, gavs i år till sammanlagt 17 sökande. Två av dessa begåvade dansare fick utökat stipendium för helårsstudier i dans- respektive koreografi.

Den sammanlagda stipendiesumman som utdelades till unga dansare under firandet uppgår till 547 000 kronor (ca 60 000 Euro).

Minnesfonden utvalde även Sonny Korochetz från GöteborgsOperans Danskompani till 2013 års Christer Holgersson stipendiat. Stipendiet på 10 000 kronor är stipulerat för en manlig dansör med klassisk skolning, som har eller ska pensioneras under året.

Stipediater och Minnesfonden
Carina Aris stipendieutdelning i Kgl Operans Guldfoajé 23 maj 2013. Från vänster Kalle Wigle-Andersson, Evgeniya Victory Gonzalez, Jana Schultz, Anika Edström Kawaji, Frej Ruhl, Hanna Ohlsson, Rufus Blad, Oscar Landström, Johan Bandholtz, Ella Persson, Jazmine André-Shufelt, Jessica André-Shufelt, Ksenia Zvereva och prinsessan Christina fru Magnuson. Stipendiaterna Danielle de Vries, Maja Hellsten, Fredrik Quinones och Knut Wikström Precht saknas på bilden. Foto: Hans Nilsson


Fotogalleri: Carina Ari dagen i Guldfoajén