Stipendieutdelning 2012

Guldregn i Guldfoajén


Carina Aris Minnesfond firade Donatrix högtidsdag år 2012 med stipendieutdelning till unga dansare. Festligheterna tog plats i Kungliga Operans guldfoajé tisdagen den 15 maj.

Stipendier till unga dansare, som sökt medel att förkovra sig utomlands, gavs i år till sammanlagt 13 sökande. Två av dessa begåvade dansare fick för andra året ett utökat stipendium för helårsstudier utomlands på Royal Ballet i London respektive John Neumeiers Ballettschule Hamburg Ballet.

Den sammanlagda stipendiesumman som utdelades till unga dansare under firandet uppgår till ca 550 000 kronor (ca 60 000 €).

Minnesfonden utvalde även Christian Rambe från Kungliga Baletten till 2012 års Christer Holgersson stipendiat. Stipendiet på 10 000 kronor är stipulerat för en manlig dansör med klassisk skolning, som har eller ska pensioneras under året.

Stipediater och Minnesfonden
2012 års Carina Ari stipendiater tillsammans med fyra av Minnesfondens styrelseledamöter: från vänster: Kgl Balettens chef Johannes Öhman, dansösen och professorn Ana Laguna, stipendiaten Hampus Westin, premiärdansösen Mariane Orlando, hovdansösen Johanna Björnson och stipendiaterna Nathalie Valev de Barès, Christian Rambe, Anika Edström Kawaji, Conrad Olmos, Frei Ruhl, Jazmine André-Shufelt, Jessica André-Shufelt samt Björn Nilsson.
Foto: Satu Mariia Harjanne


Fotogalleri: Carina Ari dagen i Guldfoajén