Stipendieutdelning 2011

Guldregn i Guldfoajén


Carina Aris Minnesfond firade Donatrix högtidsdag år 2011 med både stipendieutdelning och hedrande av stiftelsens nestor professor Bengt Häger som samma dag fyllde 95 år. Festligheterna tog plats i Kungliga Operans guldfoajé onsdagen den 27 april i närvaro av prinsessan Christina, fru Magnuson.

Stipediater och Minnesfonden
Födelsedagsjubilaren och Carina Ari stiftelsernas nestor Prof. Bengt Häger tillsammans med stipendiater, uppträdande dansare, prinsessan Christina fru Magnuson och ledamöter i Carina Aris Minnesfond, Carina Aris Medaljstiftelse och Carina Ari Biblioteket.


Stipendier till unga dansare, som sökt medel att förkovra sig utomlands, gavs även i år i samarbete med Agda Cecilia Riltons Balettfond till sammanlagt 18 sökande. Två av dessa begåvade dansare fick ett utökat stipendium för helårsstudier utomlands och två dansare stipendierades av Minnesfonden med fri vistelse i Carina Aris Hedersbostad i Paris under viss tid i samband med studier.

Den sammanlagda stipendiesumman som utdelades till unga dansare under firandet uppgår till drygt 600 000 kronor
(ca 65 000 €).

Minnesfonden utvalde även Anders Nordström från Kungliga Baletten till 2011 års Christer Holgersson stipendiat. Stipendiet på 10 000 kronor är stipulerat för en manlig dansör med klassisk skolning, som har eller ska pensioneras under året.

Stipediater och Minnesfonden
Carina Ari stiftelsernas nestor professor Bengt Häger flankerad av dansöserna Nikita Ruhl och Vivian Assal Koohnavard som tilldelats ett stort Carina Ari stipendium för helårsstudier utomlands.


Fotogalleri: Carina Ari dagen i Guldfoajén