SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Carina Aris Minnesfond

Carina Ari 1930-talet
Carina Ari 1930-talet

Carina 1940-talet
1940-talet

1960-talet
1960-talet
Carina Aris Minnesfond grundades 1963 och började verka 1973, drygt två år efter Carina Aris bortgång.

Till sin omfattning och målsättning är fonden internationellt unik.

Stiftelsen har som övergripande uppgift att vidareutveckla och stödja svensk danskonst. Det sker för närvarande genom att erbjuda resurser inom framför allt tre områden:
  • stipendier för yngre dansares studieresor till utlandet
  • stipendier och bidrag till dansforskning
  • bistånd till äldre danskonstnärer som ofta har orättvist låga pensioner och stort behov av vård

Minnesfonden tilldelar även Carina Ari Medaljen, efter förslag från Medaljkommittén, till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för den svenska danskonsten.

Styrelsens sammansättning:

Members of the board of directors:

Vorstand:

Conseil d'Administration:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Ordförande:Chairman:Vorsitzender:Président:Voorzitter: Monica Fredriksson Tal Monica Fredriksson Tal Monica Fredriksson Tal Monica Fredriksson Tal Monica Fredriksson Tal

Vice ordförande:Vice Chairman:Stv. Vorsitzender:Vice-président:Vice-voorzitter: Mikael Jönsson Mikael Jönsson Mikael Jönsson Mikael Jönsson Mikael Jönsson

Övriga styrelseledamöter:Other board members:Vorstandsmitglieder:Autres Membres du Conseil d'Administration:Overige bestuursleden:

professor Ana Laguna, hovdansare Professor Ana Laguna, Dancer of the Swedish Royal Court Professor Ana Laguna, Kgl. Hoftänzerin Professeure Ana Laguna, Danseuse à la Cour du Roi professor Ana Laguna, Dancer of the Swedish Royal Court

hovdansaren Johanna Björnson Johanna Björnson, Dancer of the Swedish Royal Court Kgl. Hoftänzerin Johanna Björnson Johanna Björnson, Danseuse à la Cour du Roi Johanna Björnson, Dancer of the Swedish Royal Court

professor Cecilia Roos Professor Cecilia Roos Professor Cecilia Roos Professeure Cecilia Roos, Professor Cecilia Roos