SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Donationer till biblioteket

Lilian Karina Collection
Lilian Karinas samling finns i en egen avdelning på Carina Ari Biblioteket.

Lilian Karina
Lilian Karina Vásárhelyi (1907-2007)

Större donationer har gjorts av


  • Lilian Karina
  • Raisa Siljefors
  • Anna-Greta Ståhle
  • Zinaida Sohlman
  • och Lia Schubert.


Lilian Karinas donation till Carina Ari Biblioteket


Bok- och dokumentsamling

Det är framför allt två huvuddelar i min boksamling jag vill framhålla: Anatomi för dansare respektive dans och politik.

Den viktigaste avdelningen är dans och politik. Under många år samlade jag material om dans i tredje riket. Så småningom insåg jag att jag behövde hjälp av en akademiker. En sådan fann jag i fil. Dr. Marion Kant. 1996 utgavs till slut "Tanz unterm Hakenkreutz". En andra upplaga kom ut 1999, och en amerikansk upplaga, "Hitler's Dancers" 2004. Böckernade bidrog till omvärdering och omskrivning av en viktig del av dansens historia. Enbart de tyska upplagorna fick över femtio recensioner i tio länder.

I min verksamhet som danspedagog lade jag mycket stor vikt vid ämnet dansares skador, och som huvudlärare i ämnet anatomi på den institution som idag heter Danshögskolan kunde jag introducera detta ämne och lägga grunden till en viktig disciplin.

De många böckerna på ryska och ungerska speglar delar av mitt liv, som rysk emigrant och senare gift med en ungrare som var av judisk börd, vilket i slutet på 1930-talet fick stora konsekvenser.

Min donation innehåller även en stor samling fotografier, dokument, tidningsklipp, kopior m.m. I samlingen ingår ett stort antal kopior av ännu opublicerade dokument som gäller dansen i tredje riket, och ett stort, hittills obeaktat material som är av stor vikt när det gäller att förstå Rudolf von Labans person och historia.

Jag är mycket glad över att mina samlingar kommer att förvaltas av Carina Ari Biblioteket, eftersom det är min förhoppning att materialet skall kunna ligga till grund för vidare forskning.

Lilian Karina

Collection Lilian Carina