Vanliga frågor

Frågor och svar i samband med forskningsansökningar

Vad för sorts forskning kan man få anslag för. Konstnärlig forskning, utveckling av danspedagogiska metoder, applikationer som dans och hälsa?

- Carina Aris Minnesfond vill med sitt forskningsstipendium framför allt stimulera till kvalitet i svensk danshistorisk forskning och man prioriterar ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat. I det senare kan i princip danspedagogiska metoder ingå och även spridning av viktiga dansmedicinska rön som framkommer genom ett forskningsarbete. Dock ska man vara medveten om att Minnesfondens forskningsanslag inte kan jämföras med stora forskningsinstitutioners. Minnesfondens relativt sett små stipendier verkar mer som stimulans och som ett extra stöd och kan ej försörja ett helt forskningsprojekt.

Frågor och svar i samband med dansares stipendieansökningar

Vad kan jag söka Carina Ari stipendium för?

- Du kan söka för dansstudier du vill göra utomlands kommande sommar eller läsår.

Beviljas stipendium för pågående dansstudier?

- Beviljanden av stipendier meddelas i april nästkommande år, efter en ansökningsperiod med slutdatum i början av november. Utdelningen brukar ske i maj månad. Stiftelsen ger inte stipendier i efterhand för studier som har genomförts, men däremot kan stipendium beviljas för pågående studier som fortsätter nästkommande läsår.

Kan jag ansöka för flera saker på samma blankett (t.ex. ett stipendium och boende i Hedersbostaden i Paris)?

- Ja det går bra att använda en och samma blankett.

Foton som ska bifogas, måste det vara en helbild eller räcker det med ett passfoto?

- Det räcker med ett passfoto. Vi vill faktiskt ha ett ansiktsfoto.

Räcker det att posta ansökningen den dagen som bestämdes som sista ansökningsdag?

- Ansökningen "ska vara stiftelsen tillhanda" - det betyder att det blir för sent att posta sista ansökningsdagen. Däremot går det bra att personligen lämna in ansökan till kansliet, Holländargatan 23, Stockholm. Tänk på att även skicka pdf-filen som e-post.

Kan jag hänvisa till en webbsida där det finns information i stället för att skriva det på blanketten?

- Den för ansökan relevanta informationen ska vara ifylld på blanketten. Om man vill, kan man naturligtvis anmärka att det finns ytterliga information på en viss webbsida, men informationen på blanketten måste ändå vara fullständig.

- En videolänk är webbadressen till en uppladdad video. Vi ber dig att använda plattformen Youtube för din videouppladdning. Om du vill att endast Minnesfondens styrelse ska kunna se din ansökningsvideo så kan du i Youtube ställa in "Olistad" under "Sekretessinställningar".

Kan jag lämna in en DVD i.st.f en videolänk?

- Nej. Styrelsen vill ha din video som länk och inte på en DVD-skiva av praktiska skäl.

Vad ska jag skriva under "Uppgift om den sökandens ekonomiska förhållanden"?

- Ange helt enkelt din årsinkomst inklusive ev. stipendier och studiebidrag.

Jag vill lämna in ansökan personligt. Kan jag komma vilken tid som helst sista ansökningsdagen eller finns det risk för att "dörren är stängd"?

- Sista ansökningsdagen ser vi till att kansliet är bemannat för att kunna ta emot ansökningar personligen från kl 13:00 till kl 20:00.

Finns det möjlighet att fylla i blanketten online?

Ladda ner pdf-formuläret och spara det lokalt. Du kan fylla i blanketten vartefter och spara genom att klicka på diskettsymbolen för "spara" i menyn.